Prevención de riscos nos postos de traballo de carnizarías e chacinaría_tríptico


Documento en formato tríptico con información sobre os principais riscos laborais e medidas preventivas nos postos de traballo en carnicerías e chacinería.

  • Lugar de traballo
  • Equipo de traballo, máquinas e utensilios de corte
  • Posturas de traballo
  • Acceso a cámaras frigoríficas
  • Equipos de protección individual
  • Exposición a riscos e enfermidades profesionais