Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Documentación de prl na montaxe de escenarios ou bancadas_tríptico


Tríptico onde se recollen os aspectos máis importantes relacionados coa documentación de PRL na montaxe de escenarios ou bancadas:

  • Introducion e lexislación
  • Docuemtación de PRL na montaxe de escenarios ou bancadas
  • Escenarios realizados con elementos de estada tubuar
  • Escenarios realizados con outros elementos metálicos tubulares ou doutros materiais
  • Escenarios móbiles