Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Coordinación de actividades_tríptico


Tríptico onde se recollen os aspectos máis importantes relacionados coa coordinación de actividades na montaxe e desmontaxe de escenarios:

  • Introdución e lexislación
  • Coordinación de actividades
  • Fase de montaxe e desmontaxe
  • Fase de celebración