Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios_Coordinación de actividades_cartel


Cartel no que se lembran os aspectos máis importantes relacionados coa coordinación de actividades na montaxe e desmotaxe de escenarios.