Os COÑECE do Issga_Servicios_Riesco químico en peluquerías


Cada día no salón de peiteado úsanse moitos e diferentes produtos cosméticos necesarios para realizar os seus múltiples servizos: lavado, acondicionamento e peiteado, cambios de coloración, rizados e alisamentos... e estes produtos poden conter axentes químicos perigosos.

Ademais, nos salóns de peiteado é frecuente que os locais estean a alta temperatura e humidade, con ventilación deficiente, sen sistemas de extracción de aire e que os produtos se apliquen sen luvas, que as que se usen non sexan axeitadas, ou que se reutilicen luvas de usar e tirar  o que fai máis máis doada a penetración de substancias químicas no noso corpo.

Ao longo deste documento se recollen:

 • Danos para a saúde
  • Na pel
  • No sistema respiratorio
  • Outros danos
 • Axentes químicos perigosos máis frecuentes
 • A etiquetaxe dun cosmético
 • Medidas preventivas
  • Condicións mínimas recomendables dos locais
  • Substitución de produtos
  • Medidas organizativas
  • Medidas hixiénicas
  • Equipos de protección individual
  • Vixilancia da saúde. Primeiros auxilios
 • Lexislación, bibliografía e consulta