Publicacións

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus


Documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus OFICINAS DE EMPREGO


Cartel, flyer e guía con recomendacións de prevención e saúde laboral nas oficinas de emprego.

Mellora da calidade da información nos partes de accidentes de traballo_Tríptico


Documento  actualizado en formato tríptico no que se recollen os puntos de especial interese para a mellora da calidade da información dos partes de accidente de traballo.

Resgárdate dos riscos psicosociais na COVID-19 en centros especiais de emprego_Tríptico


É importante saber cales son as situacións dentro do traballo que poden ter consecuencias negativas e que a empresa teña un plan coas actividades que hai que facer para evitar eses riscos laborais.