Publicacións

Mapa de risco químico. Sector industrial


Nesta publicación preséntanse e analízanse os resultados da execución do programa de redución (PR) denominado “Mapa de risco químico de Galicia” reflectido no Plan de actividades do
Issga nos anos 2010, 2011 e 2012 (código PR 15) e 2013 (código PR 12), cuxo contido se detalla no anexo II.

Límites de exposición profesional para axentes químicos en España


As disposicións relativas á avaliación de riscos da Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais, e do Real Decreto 39/1997, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, implican a utilización de valores límite de exposición para poder valorar os riscos debidos á exposición profesional a axentes químicos. Está dispoñible o documento vixente para o ano 2014.

Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro. 2ª parte


As direccións dos Institutos de Seguridade e Saúde Laboral das comunidades autónomas galega, asturiana, cántabra e vasca acordaron desenvolver un traballo conxunto neste sector.

Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal


Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal
Publicación sobre a prevención de riscos laborais no sector agroforestal na que se describen o emprego da motoserra e diferentes procedementos de tarefas, os riscos e medidas preventivas así como as medidas de protección axeitadas.