Publicacións

Os Actúa do Issga_Vendima_Prevención de riscos na vendima


Terceiro dos documentos da serie Actúa do Issga no que se recollen os principais riscos e medidas preventivas nos traballos na vendimia e que completa os xa editados sobre adegas e viñas.

Os Mellora do Issga_Pedra_Prevención de riscos no granito


Documento no que se recollen os principais riscos e as súas correspondentes medidas preventivas nos traballos co granito.

Guía de boas prácticas. Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún


Guía de boas prácticas. Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún

Guía de inspección de equipos eléctricos en zonas clasificadas con risco de explosión


O obxectivo desta guía é aclarar ao usuario das instalacións todo o concernente a estas inspeccións iniciais e periódicas desde o punto de vista das Normas UNE EN que aparecen no REBT e que, por tanto, non son consellos de como realizar unha inspección, senón obrigacións que terá moi presentes xa que en caso contrario, podería supoñer un incumprimento da normativa tanto industrial como de prevención de riscos laborais.