Publicacións

Guía de vixilancia da saúde no sector pesqueiro. 3ª parte


A terceira parte da Guía aborda o traballo relativo ás artes de altura e gran altura, que se caracterizan por dedicarse á pesca en buques máis grandes, máis tecnificados e lonxe das nosas costas.

Guía de boas prácticas de prevención de riscos laborais en explotacións de gando vacún


A finalidade desta publicación é proporcionar unha ferramenta para mellorar as condicións de traballo das persoas traballadoras das explotacións de gando vacún, de xeito que desenvolvan as súas tarefas de xeito seguro e saudable.

Os Actúa do Issga_Vendima_Prevención de riscos na vendima


Terceiro dos documentos da serie Actúa do Issga no que se recollen os principais riscos e medidas preventivas nos traballos na vendimia e que completa os xa editados sobre adegas e viñas.

Os Mellora do Issga_Pedra_Prevención de riscos no granito


Documento no que se recollen os principais riscos e as súas correspondentes medidas preventivas nos traballos co granito.