Publicacións

Guía de boas prácticas_Saúde laboral no sector da conserva de atún


O Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral (ISSGA) desenvolveu un exhaustivo estudo das actividades profesionais realizadas polas traballadoras do sector da conserva de atún.

Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos en España 2017


Os conceptos e valores incluídos neste documento son o resultado dunha avaliación crítica dos valores límite de exposición profesional establecidos polas entidades máis relevantes e prestixiosas na materia, tendo en conta, fundamentalmente, a fiabilidade dos datos utilizados para o establecemento de cada un deles e a súa data de actualización.

Os Atende do Issga_Agro_Prevención de riscos laborais en granxas avícolas


A finalidade desta publicación é proporcionar unha ferramenta para mellorar as condicións de traballo das persoas traballadoras nas granxas avícolas, de xeito que desenvolvan as súas tarefas de xeito seguro e saudable.

Os Lembra do Issga_Pesca_Uso de dispositivos de salvamento e supervivencia en embarcacións de pesca


A dispoñibilidade a bordo de dispositivos individuais de salvamento é fundamental, co fin de evitar perdas humanas en caso de naufraxio da embarcación. O tipo e o número destes dispositivos estarán en función da embarcación e do número de tripulantes da mesma.