Publicacións

Alerta ISSGA, pode haber amianto


Documento onde dun xeito máis amplo que nas fichas se explica que é o amianto e os seus perigos, onde se pode atopar, os diferentes materiais con amianto e os seus riscos,  como nos podemos protexer e, por último, referencias á lexislación, bilbiografía e consulta.

Alerta ISSGA, pode haber amianto_Fichas


Fichas elaboradas con material resistente, nas que se recollen as fotografías dos diferentes tipos de materiais xunto coa información básica para poder identificalos, os seus usos e localización, o ano da súa prohibición e se desprede fibras con facilidade, pensando para que poidan ser utilizadas a “pé de obra”.

Fichas de investigación - ISSGA - Enfermidades profesionais no sector da pesca e da acuicultura


Para a elaboración destes documentos selecciónanse aquelas enfermidades profesionais máis representativas pola súa frecuencia e, a partir das investigacións que realiza o persoal técnico do  Issga, sintetízase a información nunha ficha.

Fichas de investigación - ISSGA - Accidentes laborais no sector da pesca da da acuicultura


Seleccionáronse aqueles accidentes laborais máis representativos pola súa frecuencia ou gravidade e, a partir da investigación que realizaron os técnicos do Issga e sintetizouse a información máis relevante nunha ficha.