Publicacións

Manual de contidos de prevención de riscos laborais para entidades locais


Esta unidade didáctica destinada a concelleiros, persoal técnico, responsables de prevención ou de obras dos concellos, consta de dous módulos:
o primeiro introduce os conceptos xenéricos en materia preventiva, e o segundo incide especialmente nos requisitos preventivos das obras, dende o punto de vista das funcións e responsabilidades do persoal das administracións locias cuxas funcións están relacionadas coas mesmas.

Caracterización da exposición a polvo de sílice e a ruido nos postos de traballo do sector da lousa na provincia de Lugo. Congreso Internacional. Bilbao ORP 2012


O ISSGA participou no 10º Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais (ORP 2012) que se celebra os días 23, 24 e 25 de Maio de 2012 en Bilbao, organizado polo Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN).

Interveu co taller “Exposición a sílice cristalina en empresas que trabajan piedra natural y aglomerados de cuarzo”, xunto con técnicos de OSALAN e do Instituto Riojano de Salud Laboral, do que, asemade da ponencia, derivou outra comunicación:

- Caracterización da exposición a polvo de sílice e a ruido nos postos de traballo do sector da lousa na provincia de Lugo.
 

Análise da saúde dos traballadores da sector da lousa na provincia de Lugo. Congreso Internacional. Bilbao ORP 2012


O ISSGA participou no 10º Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais (ORP 2012) que se celebra os días 23, 24 e 25 de Maio de 2012 en Bilbao, organizado polo Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN).
 

Presentouse, entre outros o traballo elaborados polos seus técnicos :
- Análise da saúde dos traballadores da sector da lousa na provincia de Lugo.
 

Avaliación dos plans de loita contra a sinestralidade 2008-2010 en Galicia. Congreso Internacional. Bilbao ORP 2012


O ISSGA participou no 10º Congreso Internacional de Prevención de Riscos Laborais (ORP 2012) que se celebra os días 23, 24 e 25 de Maio de 2012 en Bilbao, organizado polo Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais (OSALAN).

Presentouse, entre outros o traballo elaborados polos seus técnicos :

- Avaliación dos plans de loita contra a sinestralidade 2008-2010 en Galicia.