Publicacións

Guía de boas prácticas. Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún


Guía de boas prácticas. Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún

Guía de inspección de equipos eléctricos en zonas clasificadas con risco de explosión


O obxectivo desta guía é aclarar ao usuario das instalacións todo o concernente a estas inspeccións iniciais e periódicas desde o punto de vista das Normas UNE EN que aparecen no REBT e que, por tanto, non son consellos de como realizar unha inspección, senón obrigacións que terá moi presentes xa que en caso contrario, podería supoñer un incumprimento da normativa tanto industrial como de prevención de riscos laborais.

Os Atende do Issga_Agro_Prevención de riscos laborais en explotacións de gando vacún


Este documento, que se edita en varios formatos: libro, guía, tríptico e  cartel, recolle os aspectos máis importantes relacionados coa prevención de riscos laborais nunha explotación de gando vacún.

Fichas de investigación de enfermidades profesionais no sector agrario


Seleccionáronse aquelas enfermidades profesionais máis representativas pola súa frecuencia e, a partir da investigación que realizaron os técnicos do Issga, sintetizouse a información máis relevante en catro epígrafes: a descrición da actividade, da enfermidade profesional, das súas causas e das accións correctoras e medidas preventivas que se deben adoptar. Os textos orixinais foron adaptados co obxecto de cumprir a súa finalidade didáctica.