Publicacións

Os Atende do Issga_Agro_Prevención de riscos laborais en explotacións de gando vacún


Este documento, que se edita en varios formatos: libro, guía, tríptico e  cartel, recolle os aspectos máis importantes relacionados coa prevención de riscos laborais nunha explotación de gando vacún.

Fichas de investigación de enfermidades profesionais no sector agrario


Seleccionáronse aquelas enfermidades profesionais máis representativas pola súa frecuencia e, a partir da investigación que realizaron os técnicos do Issga, sintetizouse a información máis relevante en catro epígrafes: a descrición da actividade, da enfermidade profesional, das súas causas e das accións correctoras e medidas preventivas que se deben adoptar. Os textos orixinais foron adaptados co obxecto de cumprir a súa finalidade didáctica.

Fichas de investigación de accidentes no sector agrario


Selección dos 19 accidentes laborais máis representativos no sector agrario pola súa frecuencia ou gravidade ao tempo que se tivo en conta a investigación que realizaron os técnicos do ISSGA. Cada ficha conta con catro epígrafes: a descrición da actividade, do accidente de traballo, as súas causas e as medidas preventivas que se deberon adoptar para evitar o accidente.

Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos en España 2015


Os conceptos e valores incluídos neste documento son o resultado dunha avaliación crítica dos valores límite de exposición profesional establecidos polas entidades máis relevantes e prestixiosas na materia, tendo en conta, fundamentalmente, a fiabilidade dos datos utilizados para o establecemento de cada un deles e a súa data de actualización.