Publicacións

Guía de boas prácticas de prevención de riscos laborais en explotacións de gando vacún


A finalidade desta publicación é proporcionar unha ferramenta para mellorar as condicións de traballo das persoas traballadoras das explotacións de gando vacún, de xeito que desenvolvan as súas tarefas de xeito seguro e saudable.

Os Actúa do Issga_Vendima_Prevención de riscos na vendima


Terceiro dos documentos da serie Actúa do Issga no que se recollen os principais riscos e medidas preventivas nos traballos na vendimia e que completa os xa editados sobre adegas e viñas.

Os Mellora do Issga_Pedra_Prevención de riscos no granito


Documento no que se recollen os principais riscos e as súas correspondentes medidas preventivas nos traballos co granito.

Guía de boas prácticas. Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún


Guía de boas prácticas. Prevención de trastornos musculoesqueléticos nas explotacións de gando vacún