Publicacións

Corta o risco químico, peitea con seguridade. Prevención en salóns de peiteado_Guía


Documento técnico que ten como obxectivo a concienciación e integración da prevención do risco químico en salóns de peiteado e tratamentos de beleza polo uso continuo e cotiá de tinguiduras e outros produtos.

Pautas para a integración da perspectiva de xénero na prevención de riscos laboráis. Ferramentas para a súa implantación


Este documento forma parte da campaña para sensibilizar e difundir as pautas para una integración transversal das cuestións de xénero a través dun documento técnico con ferramentas prácticas, que se une ao tríptico e cartel xa publicados.

Guía Issga de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís


A guía elaborouse en resposta á solicitude de asesoramento da Asociación de profesionais de Galicia de vodas e eventos ( APROGABE) contando coa súa colaboración, deberá actualizarse en función da normativa e indicacións das autoridades.

Guía de boas prácticas: PRL no uso de drons


Documento enfocado na análise dos riscos laborais e as medidas preventivas que se deben adoptar no uso de drons. A aparición deste novo actor no ámbito laboral supón tamén que os seus riscos deben ser abordados cun enfoque preventivo.