Publicacións

Guía de boas prácticas_Issga_Saúde laboral: redeiras


A súa  finalidade é proporcionar unha ferramenta para mellorar a súa saúde laboral coa obligación de seguir estudando e traballando en pro da mellora das súas condicións de traballo.

Estudo epidemiolóxico: redeiras e percebeiros a pé


Este estudo médico epidemiolóxico na actividade de redeiras e percebeiros, desenvolvido nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra e no que participaron 70 percebeiros e 112 redeiras, ten como obxectivo xeral mellorar as súas condicións de traballo e identificar os riscos xeradores de enfermidades profesionais e laborais, para poder previr a súa aparición e actuar sobre o axente etiolóxico.

ISSGA_Prevención dos trastornos musculoesqueléticos: redeiras


Tríptico informativo onde se recollen os principais riscos e efectos para a saúde relacionados cos trastornos musculoesqueléticos das redeiras así como as medidas preventivas precisas para eliminar ou reducilos e a importancia do quentamento previo ao traballo e dos estiramentos.

Mapa do Risco Ergonómico de Galicia


Documento elaborado en colaboración con 125 empresas pertencentes a 11 sectores de actividade, e con máis de 30.000 traballadores, co obxectivo de identificar e previr os riscos asociados á carga física de traballo nas empresas galegas.