Publicacións

Alerta ISSGA, pode haber amianto


Documento onde dun xeito máis amplo que nas fichas se explica que é o amianto e os seus perigos, onde se pode atopar, os diferentes materiais con amianto e os seus riscos,  como nos podemos protexer e, por último, referencias á lexislación, bilbiografía e consulta.

Alerta ISSGA, pode haber amianto_Fichas


Fichas elaboradas con material resistente, nas que se recollen as fotografías dos diferentes tipos de materiais xunto coa información básica para poder identificalos, os seus usos e localización, o ano da súa prohibición e se desprede fibras con facilidade, pensando para que poidan ser utilizadas a “pé de obra”.

Prevención de riscos nos postos de traballo en peixarías_tríptico


Documento en formato tríptico con información sobre os principais riscos laborais e medidas preventivas nos postos de traballo en peixarías.

Prevención de riscos nos postos de traballo en peixarías_cartel


Documento en formato cartel con información sobre os principais riscos laborais e medidas preventivas nos postos de traballo en peixarías.