Publicacións

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas no servizo de empregadas do fogar fronte ao coronavirus.

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas na industria manufactureira fronte ao coronavirus.

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas no servizo de axuda a domicilio fronte ao coronavirus.

Prevención nas ACTIVIDADES FORESTAIS fronte ao coronavirus


Documento informativo coas recomendacións de prevención básicas nas actividades forestais ronte ao coronavirus.