Publicacións

Boas prácticas en prevención de riscos laborais. Manual de seguridade no laboratorio


Este manual proporciona información básica para desenvolver o traballo de laboratorio en condicións seguras en consonancia co que marca a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. Ademais de abordar os principais perigos e riscos, a guía inclúe normas de conduta e protocolos de actuación en caso de accidente.

Guía de boas prácticas_Issga_Saúde laboral: redeiras


A súa  finalidade é proporcionar unha ferramenta para mellorar a súa saúde laboral coa obligación de seguir estudando e traballando en pro da mellora das súas condicións de traballo.

Estudo epidemiolóxico: redeiras e percebeiros a pé


Este estudo médico epidemiolóxico na actividade de redeiras e percebeiros, desenvolvido nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra e no que participaron 70 percebeiros e 112 redeiras, ten como obxectivo xeral mellorar as súas condicións de traballo e identificar os riscos xeradores de enfermidades profesionais e laborais, para poder previr a súa aparición e actuar sobre o axente etiolóxico.

ISSGA_Prevención dos trastornos musculoesqueléticos: redeiras


Tríptico informativo onde se recollen os principais riscos e efectos para a saúde relacionados cos trastornos musculoesqueléticos das redeiras así como as medidas preventivas precisas para eliminar ou reducilos e a importancia do quentamento previo ao traballo e dos estiramentos.