Normativa

Orde ESS/106/2017, do 9 de febreiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2017


Orde ESS/106/2017, do 9 de febreiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2017.

Orde ESS/1452/2016, do 10 de xuño, pola que se regula o modelo de dilixencia de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social


Orde ESS/1452/2016, do 10 de xuño, pola que se regula o modelo de dilixencia de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Real Decreto 311/2016, do 29 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, en materia de traballo nocturno.


Real Decreto 311/2016, do 29 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, en materia de traballo nocturno.

Real Decreto 299/2016, do 22 de xullo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a campos electromagnéticos


Real Decreto 299/2016, do 22 de xullo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a campos electromagnéticos.