Normativa

Real decreto 513/2017, de 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións contra incendios


Real decreto 513/2017, de 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións contra incendios.

Real Decreto 130/2017, de 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Explosivos


Real Decreto 130/2017, de 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Explosivos.

Real Decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral


Real Decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral.

ORDE do 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2017


ORDE do 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de  Galicia no exercicio de 2017.