Relatorios do foro técnico "O formaldehido e a súa toxicidade" no Centro Issga da Coruña


O 5 de abril de 2019 tivo lugar no Centro Issga da Coruña o foro técnico “O formaldehido e a súa toxicidade", en colaboración con MCMutual.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • TOXICIDADE DO FORMALDEHIDO E OS SEUS EFECTOS CANCERÍXENOS POTENCIAIS

Amparo Casal Lareo. Médico e doutora en Toxicoloxía, SOD Medicina del Lavoro AOU Careggi (Florencia, Italia)

  • BASES DA RECOMENDACIÓN LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AO FORMALDEHIDO: ASPECTOS TOXICOLÓXICOS

Miguel Ángel Sogorb Sánchez. Catedrático da Área de Toxicoloxía da Universidade Miguel Hernández de Elche. Membro do Comité de Avaliación de riscos da Axencia Europea de Substancias Químicas

  • RISCO PARA O EMBARAZO E A LACTACIÓN

Rudolf van der Haar. Xefe do Servizo de Condicións ambientais de PRL de MC MUTUAL

  • OS MOTIVOS DOS NOVOS VALORES LÍMITES DE FORMALDEHIDO PARA ESPAÑA

Virginia Gálvez Pérez. Directora do Departamento de Hixiene do Centro Nacional de Novas Tecnoloxías. Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST)

  • APLICACIÓN DO RD 665/1997: IMPLICACIÓNS NO CASO DE RISCO DE EXPOSICIÓN A FORMALDEHIDO

Enrique Gadea. Director do Departamento de Condicións de Traballo do CNCT. Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST)

  • PROTOCOLO DE VIXILANCIA DA SAÚDE EN TRABALLADORES EXPOSTOS A FORMALDEHIDO

Carlos Notario Marqués