Relatorios da xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción” no Centro Issga de Lugo


O 28 de novembro de 2018  tivo lugar no Centro Issga de Lugo a xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Seguridade no manexo da maquinaria. Obrigas legais e normativa de referencia

Carolina Álvarez Landesa. Inspectora da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Pontevedra

  • A cualificación do operador de maquinaria. Certificación da Fundación Laboral da Construción

Jose Antonio Viejo Rodríguez. Director da Área de Formación da Fundación Laboral da Construción (FLC)

  • Intervención dos servizos de prevención na formación e autorización para o uso da maquinaria en obra

José Manuel Blanco Montero. Xerente de PRL Galicia e Portugal. Acciona