Relatorios da xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais” nos Centros Issga da Coruña e Pontevedra


O 27 e 28 de setembro de 2018 tivo lugar nos centros Issga da Coruña e Pontevedra a xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • LIDERADO PARA A XERACIÓN DE EXCELENCIA, SAÚDE EMPRESARIAL E SUSTENTABILIDADE

Manuel Bestratén Belloví. Conselleiro técnico. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo do Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

  • LIDERADO VISIBLE EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Antonio M. Alfonso López. Técnico en PRL de FREMAP

  • HABILIDADES DE LIDERADO NA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Rita González Fernández. Responsable da Área Psicosocial. Sánchez-Toledo & Asociados

  • RECURSOS HUMANOS E PREVENCIÓN. LIDERANDO PERSOAS

Pedro Casaño Martínez. Director corporativo RRHH. Nueva Pescanova