Relatorios da xornada técnica “Protección da maternidade no ámbito laboral” nos Centros Issga de Ourense e A Coruña


O 26 e 27 de outubro de 2017 tivo lugar nos Centros Issga de Ourense e A Coruña a xornada técnica “ Protección da maternidade no ámbito laboral”

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • PROTECCIÓN DA MATERNIDADE NO TRABALLO

Mª Jesús Copa Arias. Xefa da sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do ISSGA

  • PROTECCIÓN DO EMBARAZO FRONTE AOS RISCOS HIXIÉNICOS

Tomás Díaz Espejo-Saavedra. Técnico de FREMAP