Relatorios da xornada técnica "Enfermidades profesionais respiratorias"


O 10 de maio tivo lugar a xornada técnica "Enfermidades profesionais respiratorias" no Centro ISSGA da Coruña.
 
A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:
 
- A COMUNICACIÓN DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS RESPIRATORIAS OU PATOLOXÍAS RESPIRATORIAS RELACIONADAS CO TRABALLO NO CEPROSS E NO PANOTRATSS: DATOS ESTATÍSTICOS.
Relatora: Nieves Lorenzo Espeso. Xefa do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro ISSGA da Coruña.Coordinadora de Medicina do Traballo do ISSGA.
 
- A CARGA DA ENFERMIDADE RESPIRATORIA ATRIBUÍBLE AO TRABALLO E O SEU CUSTO SANITARIO.
Relatora: Montserrat García Gómez. Xefa da Área de Saúde Laboral. Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación. Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
 
- ASMA POR  INHALACIÓN DE FARIÑAS: ELABORACIÓN DUN PROTOCOLO DE VIXILANCIA DA SAÚDE BASEADO NA EVIDENCIA.
Relator: Aitor Guisasola Yeregui. Especialista en Medicina do Traballo e responsable da Unidade de Saúde Laboral de OSALAN en Gipuzkoa.
 
- BÚSQUEDA E REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA A PROPÓSITO DA ASMA POR RESINAS.
Relatora: Milagros Quintián Lagares. Médico residente de Medicina do Traballo. SP Mugatra.
 
- ENFERMIDADES RESPIRATORIAS DE ORIXE LABORAL: PERSPECTIVA DO NEUMÓLOGO.
Relatora: Carmen Diego Roza.Neumóloga do Hospital Aquitecto Marcide de Ferrol. Unidade específica de patoloxías respiratorias laborais.