Manual do alumno. Curso de prevención de trastornos musculoesqueléticos para traballadores do sector da conserva de atún


Este manual curso pretende divulgar dun xeito sinxelo as medidas básicas para a prevención de TME entre os traballadores e traballadoras do sector, e achegar ademais as chaves da prevención integral aos responsables de persoal e produción, e aos técnicos de prevención das empresas