Manuais formativos

Manual do alumno. Curso de prevención de trastornos musculoesqueléticos para traballadores do sector da conserva de atún


Este manual curso pretende divulgar dun xeito sinxelo as medidas básicas para a prevención de TME entre os traballadores e traballadoras do sector, e achegar ademais as chaves da prevención integral aos responsables de persoal e produción, e aos técnicos de prevención das empresas.

Guías básicas sectoriais_Issga


Conxunto de catro guías básicas editadas polo ISSGA que a continuación se indican:

  • Seguridade no traballo
  • Hixiene industrial
  • Ergonomía no traballo
  • Equipos de protección individual

Manual de formación. Prevención de trastornos musculoesqueléticos en explotacións de gando vacún


 Manual de formación destinado a impartir cursos de prevención de trastornos musculoesqueléticos en explotacións de gando vacún

Guía do alumnado. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero


Guía do alumnado. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero