Material formativo

Relatorios da xornada técnica “Risco químico asociado ao traballo en piscinas cubertas de uso público" no Centro Issga da Coruña


O 3 de marzo de 2017 tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica “Risco químico asociado ao traballo en piscinas cubertas de uso público".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “PRL na industria conserveira. Riscos en serras de cinta e enlatadoras" no Centro Issga de Pontevedra


O 17 de marzo de 2017 tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra a xornada técnica “PRL na industria conserveira. Riscos en serras de cinta e enlatadoras".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) no sector de centros de atención a persoas dependentes" no Centro Issga de Pontevedra


O 18 de novembro de 2016 tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra a xornada técnica “Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) no sector de centros de atención a persoas dependentes ".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Manual do alumno. Curso de prevención de trastornos musculoesqueléticos para traballadores do sector da conserva de atún


Este manual curso pretende divulgar dun xeito sinxelo as medidas básicas para a prevención de TME entre os traballadores e traballadoras do sector, e achegar ademais as chaves da prevención integral aos responsables de persoal e produción, e aos técnicos de prevención das empresas.