Material formativo

Relatorios da xornada técnica "Prevención de riscos laborais e trastorno de déficit de atención e hiperactividade (TDAH)"


O 20 de novembro tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra a xornada técnica "Prevención de riscos laborais e trastorno de déficit de atención e hiperactividade (TDAH)”.

 A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica "Seguridade e saúde nas retiradas de amianto"


O 30 de outubro tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra a xornada técnica "Seguridade e saúde nas retiradas de amianto”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica "Riscos no sector pesqueiro: seguridade e salvamento marítimo"


O 22 e 23 de outubro tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra e no Centro de Coordinación da Área do Mar en Celeiro - Viveiro a xornada técnica "Riscos no sector pesqueiro: seguridade e salvamento marítimo".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Presentación

Alfonso Pérez Santiago. Xefe do Centro ISSGA de Pontevedra

  • Uso adecuado de dispositivos de seguridade e salvamento en buques de pesca

Ramón Sancho Piñeiro. Técnico de prevención da Cooperativa de Armadores do Porto de Vigo - ARVI

  • Explicación simulacro de salvamento marítimo

Antonio Novas Loira. Xefe de Servizo de Procura, Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación da Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia da Consellería do Medio Rural e do Mar

  •  Presentación de novas publicacións e actuacións do Issga no sector pesqueiro

 Alfonso Pérez Santiago. Xefe do Centro ISSGA de Pontevedra

  •  Estado actual da seguridade marítima nos buques de pesca de Galicia

José Bernardo Rodríguez González. Xefe de Servizo da Capitanía Marítima de Vigo

Relatorios da xornada técnica "Aplicación práctica do método MAPO"


O 2 de outubro tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica "Aplicación práctica do método MAPO”.

 A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por: