Material formativo

Relatorios da xornada técnica "Plans de autoprotección: experiencias prácticas" no Centro Issga de Lugo


O 16 de marzo tivo lugar no Centro Issga de Lugo a xornada técnica "Plans de autoprotección: experiencias prácticas”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica "Riscos laborais na extracción de recursos mariños mediante técnicas de mergullo en apnea" no Centro Issga de Pontevedra


O 18 de marzo tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra a xornada técnica "Riscos laborais na extracción de recursos mariños mediante técnicas de mergullo en apnea”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

 

Factores de risco laboral en mergulladores recolectores en apnea previos ao traballo en inmersión

Elena María González González. Técnica de prevención de APROSAL

Relatorios da xornada técnica "Os accidentes laborais de tráfico" no Centro Issga de Lugo


O 4 de novembro tivo lugar no Centro Issga de Lugo a xornada técnica "Os accidentes laborais de tráfico”.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

 

 

Relatorios da xornada técnica "Prevención de riscos laborais no sector vitivinícola "


O 12 de novembro tivo lugar no Auditorio de Cambados a xornada técnica "Prevención de riscos laborais no sector vitivinícola”.