Material formativo

Relatorios do foro técnico "O formaldehido e a súa toxicidade" no Centro Issga da Coruña


O 5 de abril de 2019 tivo lugar no Centro Issga da Coruña o foro técnico “O formaldehido e a súa toxicidade", en colaboración con MCMutual.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción” no Centro Issga de Lugo


O 28 de novembro de 2018 tivo lugar no Centro Issga de Lugo a xornada técnica “Seguridade e cualificación para o manexo de maquinaria de construción“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais” nos Centros Issga da Coruña e Pontevedra


O 27 e 28 de setembro de 2018 tivo lugar nos centros Issga da Coruña e Pontevedra a xornada técnica “Liderado en prevención de riscos laborais“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

Relatorios da xornada técnica “Novas experiencias de integración da PRL. Seguridade baseada no comportamento (SBC)” no Centro Issga da Coruña


O 7 de xuño tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica “Novas experiencias de integración da PRL. Seguridade baseada no comportamento (SBC)“.

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por: