Canle de Audiovisuais do ISSGA


Logo da canle audiovisual do Issga

O ISSGA dispón da súa propia canle a través da cal pon a disposición de todos os cidadáns a súa produción de video.

Vostede pode ver, votar e comentar todos os nosos videos así como subscribirse para estar informado ao instante de calquera novidade que puidese xurdir na canle.