Procedemento de actuación ante casos sospeitosos de enfermidade por virus ébola (EVE)


No seguinte enlace infórmase da documentación contida na páxina web do SERGAS sobre o procedemento de actuación ante casos sospeitosos de enfermidade por virus ébola (EVE)