CORONAVIRUS (2019 n-CoV)


O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, elabora diversos documentos nos que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Estas recomendacións preventivas deben ser aplicadas para desenvolver as diferentes actividades minimizando o risco de contaxio. Con todo, sempre se terán en conta as limitacións, restricións e prohibicións impostas pola normativa sanitaria para as diferentes actividades que varían en función da situación epidemiolóxica de cada territorio. Débense consultar as restricións por concellos no portal web Coronavirus da Consellería de Sanidade que está permanentemente actualizado:

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Restriccions-concellos?idioma=ga

Se fose necesario para máis detalle pódese consultar a normativa vixente neste mesmo portal:

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Normativa-autonomica-

Todo isto sen prexuízo da necesidade de medidas específicas que se deban adoptar en función das características concretas da actividade e que corresponden á organización preventiva da empresa (servizo de prevención, traballadores designados ou asunción polo empresario). Sempre seguindo as pautas das autoridades sanitarias en cada momento.

Web_coronavirus_aviso

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN E LIGAZÓNS DE INTERESE

Unha vez declarada o 21 de outubro a finalización da situación de emerxencia sanitaria en Galicia e sen prexuízo da adopción polas autoridades competentes das medidas que sexan necesarias para a contención e control da pandemia derivada da COVID-19, de seguido clasificamos as ligazóns, información e documentación elaborada tanto polo ISSGA como por outros organismos en relación coa dita situación.

Acceda premendo sobre o nome ou a través das ligazóns indicadas ao final desta páxina.

DOCUMENTACIÓN POSTERIOR Á FINALIZACIÓN DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA EN GALICIA

DOCUMENTACIÓN ANTERIOR Á FINALIZACIÓN DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA EN GALICIA

XUNTA DE GALICIA_PRL

 

XUNTA DE GALICIA

 

INSST

 

ITSS

 

MINISTERIO DE SANIDADE

 

MINISTERIO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

 

CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES (ECDC)

 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICNA PREVENTIVA, SALUD PÚBLICA E HIGIENE