Cursos básicos de prevención de riscos laborais nos centros ISSGA_1º semestre


A Coruña

  • 23 a 27 de marzo de 2020

Lugo

  • 9 a 13 de marzo de 2020

Ourense

  • 17 a 21 de febreiro de 2020

Pontevedra

  • 2 a 6 de marzo de 2020

Inscrición

O prazo de inscrición ábrese un mes antes da data de inicio da actividade formativa.

Contido

Estes cursos teñen una duración de 35 horas e desenvolven o programa formativo establecido no anexo IV-B) do Regulamento dos Servizos de Prevención (Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro) - 30 horas, cun engadido sobre prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero de 5 horas e que capacita para o desenvolvemento das funcións de nivel básico en prevención de riscos laborais.