Avisos

Relatorios da xornada técnica "Mellora da calidade da información recollida nos partes de accidente de traballo" no Centro ISSGA de Pontevedra


Xa están dispoñibles os relatorios da xornada técnica "Mellora da calidade da información recollida nos partes de accidente de traballo" que tivo lugar o 28 de abril no Centro Issga de Pontevedra.

Modificación da clasificación do Formaldehido (CAS: 50-00-0)


O Regulamento (UE) nº 2015/491 da Comisión de 23 de marzo de 2015 polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 605/2014. Nel modifícase a entrada en vigor das novas clasificacións harmonizadas, entre outras a do formaldehído, ata o 1 de xaneiro do 2016.

Por tanto, os cambios realizados no documento Límites de exposición profesional para axentes químicos en España 2015 conforme ao 6ª ATP (Adaptación ao Progreso Técnico) do Regulamento CLP non serán de aplicación obrigatoria ata a devandita data.

 

Relatorios da xornada técnica "Os accidentes laborais de tráfico: accidentes "in itinere" e "en misión" no Centro Issga de Pontevedra


Xa están dispoñibles os relatorios da xornada técnica “Os accidentes laborais de tráfico: accidentes "in itinere" e "en misión" que tivo lugar o 28  de outubro no Centro Issga de Pontevedra.

Relatorios da xornada técnica "Responsabilidade civil, penal e administrativa en prevención de riscos laborais " no Centro Issga de Pontevedra


Xa están dispoñibles os relatorios da xornada técnica "Responsabilidade civil, penal e administrativa en prevención de riscos laborais" que tivo lugar o 20 de maio no Centro Issga da Coruña.