Avisos

Aberta a inscrición nos talleres de prevención de riscos laborais en tarefas de axuda a domicilio e atención á dependencia


O Issga organiza oito 8 talleres gratuítos de 16 horas, teórico-prácticos repartidos en 4 xornadas co obxectivo de promover o coñecemento para un traballo seguro tanto na atención directa de persoas con dependencia como para os traballadores de axuda a domicilio

As datas e lugares de realización dos cursos son:

  • 8, 15, 22 e 29 de outubro - Maceda
  • 20 e 27 de outubro e 3 e 10 de novembro - Ortigueira
  • 21 e 28 de outubro e 4 e 11 de novembro - Betanzos
  • 23 de outubro, 6 e 20 de novembro e 4 de decembro- Mondoñedo
  • 30 de outubro, 13 e 20 de novembro e 11 de decembro - Celanova
  • 2, 9, 16 e 23 de novembro - Mos
  • 15, 16, 17 e 18 de novembro - Vila de Cruces
  • Pendente de data_2ª edición - Celanova


Para ter máis información e inscribirse, ver o documento que se anexa.

Contacto: direccion@gplus.es e teléfono 981392209

 

Webinar "Elaboración de protocolos de resolución de conflitos e prevención do acoso no traballo"_23 de setembro de 2021


A maneira de afrontar as situacións de violencia e acoso laboral que poidan darse nas organizacións tenden a adoptar enfoques máis preventivos e integradores, actuando ante calquera tipo de condutas conflitivas, irregulares ou inapropiadas que poidan comportar certo grao de violencia no traballo.

Este webinar, realizado en colaboración con McMutual,  ten por obxectivo ofrecer recomendacións prácticas para a elaboración de protocolos de resolución de conflitos para a prevención do acoso e a violencia laboral desde un enfoque preventivo.

 

 

 

 

CORONAVIRUS (2019 n-CoV)


O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, elabora diversos documentos nos que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Estas recomendacións preventivas deben ser aplicadas para desenvolver as diferentes actividades minimizando o risco de contaxio. Con todo, sempre se terán en conta as limitacións, restricións e prohibicións impostas pola normativa sanitaria para as diferentes actividades que varían en función da situación epidemiolóxica de cada territorio. Débense consultar as restricións por concellos no portal web Coronavirus da Consellería de Sanidade que está permanentemente actualizado:

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Restriccions-concellos?idioma=ga

Se fose necesario para máis detalle pódese consultar a normativa vixente neste mesmo portal:

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Normativa-autonomica-

Todo isto sen prexuízo da necesidade de medidas específicas que se deban adoptar en función das características concretas da actividade e que corresponden á organización preventiva da empresa (servizo de prevención, traballadores designados ou asunción polo empresario). Sempre seguindo as pautas das autoridades sanitarias en cada momento.

 Web_coronavirus_PORTADA_Banner.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN E LIGAZÓNS DE INTERESE

Acceda premendo sobre o nome ou a través das ligazóns indicadas ao final desta páxina.

XUNTA DE GALICIA_PRL

 

XUNTA DE GALICIA

 

INSST

 

ITSS

 

MINISTERIO DE SANIDADE

 

MINISTERIO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

 

CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES (ECDC)

 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICNA PREVENTIVA, SALUD PÚBLICA E HIGIENE

 

Colabora co estudo ‘Tecnoloxía e movemento’ da Universidade de Sevilla


Investigadores do departamento de Educación Física e Deporte da Universidade de Sevilla puxeron en marcha o estudo ‘Tecnoloxía e movemento’, co que pretenden coñecer os hábitos de uso de pantallas e de actividade física e a súa repercusión sobre a saúde, a calidade de vida e a capacidade cognitiva no ámbito laboral. Ademais, pretenden enmarcar estes elementos no contexto actual, no que a pandemia de Covid-19 provocou unha ampla e rápida implantación do teletraballo.

Para levar a cabo esta investigación, os seus responsables animan a participar a traballadores cuxa actividade laboral sexa predominantemente sedentaria. Neste grupo atoparíanse empregados como administrativos, informáticos, contables, profesores etc. Os resultados desta investigación permitirán iniciar programas para o establecemento de hábitos responsables de actividade física e uso das pantallas dos que estes traballadores poderían beneficiarse igualmente.

Os interesados en participar poden inscribirse como voluntarios nesta ligazón. Deberán ser traballadores en activo de entre 18 e 65 anos que pasen polo menos 4 horas fronte a pantallas en cada xornada laboral.

Poden consultar a documentación do proxecto ou poñerse en contacto co correo electrónico tecnologiaymovimiento@us.es.

Poden atopar máis información no vídeo explicativo:https://youtu.be/PKidfv6jly8.

tecnologiaymovimiento