Medidas de prevención fronte á covid-19 nos centros de traballo tras o levantamento da situación de emerxencia sanitaria en Galicia


Unha vez finalizada a situación de emerxencia sanitaria en Galicia resúmense no seguinte documento cales son as medidas preventivas que se deben seguir aplicando nos centro de traballo e o seu marco normativo.

Data de actualización: 25 de outubro de 2021.