Manuais coas principais recomendacións e medidas de seguridade hixiénico-sanitarias para os distintos eidos do sector turístico


Con base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, a Consellería de Cultura e Turismo, co asesoramento técnico do ISSGA, elaborou estes manuais que teñen como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito da acollida, recepción e atención dos clientes, e no ámbito laboral das persoas traballadoras. As medidas deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa singularidade e actualizarse en función das novas indicacións da autoridade sanitaria e a normativa aplicable en cada momento.

Trátase dunhas publicacións que condensan os requisitos obrigatorios establecidos polo Ministerio de Sanidad, as recomendacións elaboradas polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e outros consellos adaptados aos establecementos galegos, co obxectivo de facilitar a súa consulta por parte dos distintos axentes. En concreto, elaboráronse manuais adaptados para:

 • Aloxamentos rurais
 • Albergues
 • Axencias de viaxes
 • Balnearios
 • Camping
 • Turismo activo e ecoturismo
 • Campos de golf
 • Guías de turismo
 • Hoteis e apartamentos turísticos
 • Oficinas de información turística
 • Restaurantes, bares, cafeterías e terrazas