Publicamos novos documentos con recomendacións preventivas ante o coronavirus no MARISQUEO, EXTRACCIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS e REDEIRAS


Carteis e flyers para as actividades de:

  • Marisqueo a pé
  • Marisqueo a flote
  • Extracción de recursos específicos
  • Redeiras

Con recomendacións preventivas sobre:

  • Medidas previas ao comezo da actividade
  • Distancia de seguridade
  • Hixiene e limpeza
  • Medidas organizativas