Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus


Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo prorrogado polo Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións  preventivas básicas que se deben ter en conta na industria manufactureira segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

  • ESTABLECER MEDIDAS PARA EVITAR O CONTACTO PRÓXIMO
  • ESTABLECER MEDIDAS HIXIÉNICAS
  • ESTABLECER MEDIDAS ORGANIZATIVAS
  • QUE PODO FACER PARA PROTEXERME DO NOVO CORONAVIRUS E OUTROS VIRUS RESPIRATORIOS?
  • TÉCNICA DE LAVADO DE MAN CON AUGA E XABÓN
  • TÉCNICA DE HIXIENE DAS MANS CON PREPARACIÓN ALCOHÓLICAS
  • ANEXO SOBRE LIMPEZA DE LUGARES DE TRABALLO (NON SANITARIOS) NOS QUE ESTIVO UNHA PERSOA AFECTADA POLO CORONAVIRUS
  • FONTES DE INFORMACIÓN CORONAVIRUS