Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus


Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas actividade de atención a chamadas telefónicas segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

  • ESTABLECER MEDIDAS PARA EVITAR O CONTACTO PRÓXIMO
  • ESTABLECER MEDIDAS HIXIÉNICAS
  • ESTABLECER MEDIDAS ORGANIZATIVAS
  • TÉCNICA DE LAVADO DE MAN CON AUGA E XABÓN
  • TÉCNICA DE HIXIENE DAS MANS CON PREPARACIÓN ALCOHÓLICAS
  • ANEXO SOBRE LIMPEZA DE LUGARES DE TRABALLO (NON SANITARIOS) NOS QUE ESTIVO UNHA PERSOA AFECTADA POLO CORONAVIRUS
  • FONTES DE INFORMACIÓN CORONAVIRUS