Tráfico inicia unha campaña orientada aos vehículos agrícolas


A Delegación do Goberno en Galicia informa de que os axentes distribuirán folletos elaborados polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), con información sobre medidas de prevención sobre as medidas de prevención fronte aos envorcos e consellos sobre colocación da carga, sinalización, seguridade viaria e dispositivos de seguridade persoal, coincidindo co inicio da vendima.

Con motivo das tarefas de vendima propias desta época do ano e co fin de previr accidentes, desde a Dirección Xeral de Tráfico en Galicia alértase aos usuarios de tractores e maquinaria agrícola dos riscos asociados ao seu manexo e condución. Lémbraselles a obrigación de uso dos sistemas de seguridade, o adecuado mantemento destes vehículos e a obrigación de circular coas autorizacións necesarias (permiso ou licenza de condución, ITV en vigor, seguro obrigatorio).

Con este fin preventivo, axentes da Garda Civil de Tráfico e de Seguridade Cidadá entregarán na estrada material impreso elaborado pola Xunta de Galicia, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, no que se recolle información sobre as medidas de prevención fronte aos vuelcos (accidente máis común tanto en estradas como nas leiras nas que se traballa) e outros consellos de seguridade viaria, entre outros.

É imprescindible cumprir as medidas de seguridade estipuladas para evitar accidentes ou minimizar os danos persoais e materiais cando estes prodúzanse.

 • Usar os sistemas de seguridade que leve instalado o tractor: cinto de seguridade, estrutura homologada antienvorcamento.
 • Extremar a precaución e a prudencia en camiños irregulares e en zonas de desnivel.
 • Levar as luces do vehículo acendidas en caso de meteoroloxía adversa, xa que tamén deben facerse visibles aos demais usuarios da vía.
 • Instalar o sinal V-2, dispositivo luminoso, de cor amarela, que debe ser visible en todas as direccións, desde unha distancia de 100 metros. Indica a posición na vía e instalarase por encima das luces máis altas indicadoras de dirección.
 • Estibar a carga correctamente:
  • A carga non pode arrastrar, caer total ou parcialmente, ou desprazarse de maneira perigosa.
  • Debe estar ben suxeita para evitar a súa caída ou desprazamento.
  • Debe estar ben colocada e distribuída de forma que non desprace o centro de gravidade do vehículo nin debe producir ruído, po ou molestias que poidan ser evitadas.