Convocatoria de oposicións do INSST


Publicouse no BOE do mércores 30 de xaneiro a Resolución do 22 de xaneiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Se convocan 28 prazas polo sistema de oposición.

As solicitudes presentaranse no prazo de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Data límite de inscrición: 27 de febreiro de 2019 (mércores).