Procedemento de actuación ante casos sospeitosos de enfermidade por virus ébola (EVE)


Na páxina web do SERGAS pode obterse información sobre o reciente brote de évola. Entre outros documentos están dispoñibles os seguintes:

- Protocolo de actuación fronte a casos sospeitosos de enfermidade por virus ébola (EVE), do Ministerio de Sanidade, Servicizos Sociais e Igualdade

Documento actualizado a data 26/11/2014. Este protocolo está en revisión permanente en función da evolución e nova información que se dispoña da actual epidemia.

- Manexo dun caso posible de ébola nun centro sanitario, do SERGAS

Documento actualizado a data 17/10/2014. Este documento revisarase segundo a situación epidemiolóxica ou cambie do procedemento estatal e colocarase na web da DXIXP