Novas

Prevención e saúde laboral nas gravacións de contidos audiovisuais e nos servizos e producións de eventos e espectáculos ante o coronavirus

03 de Xuño , 2020

Documentos nos que se recollen as recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Manuais coas principais recomendacións e medidas de seguridade hixiénico-sanitarias para os distintos eidos do sector turístico

25 de Maio , 2020

Teñen como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito da acollida, recepción e atención dos clientes, e no ámbito laboral das persoas traballadoras. As medidas deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa singularidade e actualizarse en función das novas indicacións da autoridade sanitaria e a normativa aplicable en cada momento.

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

22 de Maio , 2020

Documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO_Actualización

22 de Maio , 2020

Carteis, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas actualizada a 20 de maio de 2020  no COMERCIO.

Tamén pode descargar un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus no comercio.