Novas

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus

03 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo prorrogado polo Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións  preventivas básicas que se deben ter en conta na industria manufactureira segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS

01 de Abril , 2020

Documento en formato guía no que se recollen recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus

01 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, prorrogado por Real decreto 476/2020, de 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta na actividade de servizo de axuda a domicilio segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus e a diversidade funcional do usuario. así como unha infografía en formato cartel.

Prevención nas ACTIVIDADES FORESTAIS fronte ao coronavirus

26 de Marzo , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas actividades forestais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus, así como a infografía en formato cartel.