Novas

Guía Issga de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís

26 de Xuño , 2020

O obxectivo deste documento é dar pautas e recomendacións preventivas para minimizar o risco de contaxio e propagación do virus, co fin de garantir a protección da saúde das persoas traballadoras e usuarias durante o desenvolvemento da actividade nas cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís segundo as indicacións das autoridades sanitarias. Debe ser a base para elaborar un protocolo que recolla as medidas específicas que se deban adoptar en función das características de cada cerimonia ou celebración.

Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nos MERCADOS DE VENDA NON SEDENTARIA

19 de Xuño , 2020

En base á información e ás recomendacións da autoridade sanitaria, elabóranse estas recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus nos mercados de venda non sedentaria que ten como finalidade orientar as actuacións necesarias na fase de reactivación da súa actividade para garantir a saúde das persoas traballadoras.

Actualizamos os documentos con recomendacións preventivas ante o coronavirus na CONSTRUCIÓN, OFICINAS, GASOLINEIRAS E OBRAS EN EDIFICACIÓNS

15 de Xuño , 2020

Con recomendacións preventivas ates de ir ao traballo, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS_Actualización

09 de Xuño , 2020

Cartel, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas nas PERRUQUERÍAS, actualizados a 2 de xuño de 2020.