Novas

Prevención nas ACTIVIDADES FORESTAIS fronte ao coronavirus

26 de Marzo , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas actividades forestais segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus, así como a infografía en formato cartel.

Prevención nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN fronte ao coronavirus

24 de Marzo , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas obras de construción segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

Prevención na ATENCIÓN DE CHAMADAS TELEFÓNICAS fronte ao coronavirus

23 de Marzo , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas actividade de atención a chamadas telefónicas segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o novo Coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

Prevención nos CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO fronte ao coronavirus

20 de Marzo , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, a continuación se indican unha serie de recomendacións preventivas xenéricas a aplicar nos centros especiais de emprego, nas que haberá que valorar a súa aplicación considerando a súa diversidade produtiva e a diversidade funcional do colectivo, asi como una infografía en formato cartel.