Convocatoria de galardóns europeos ás boas prácticas


Ámbito: España
Lugar de celebración: España


Os Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da Campaña “Traballos saudables: relaxemos as cargas” teñen como obxectivo recoñecer os casos de éxito de empresas e organizacións que preveñen e xestionan activamente os trastornos musculoesqueléticos (TME) no lugar de traballo.

Quen organiza?

Este certame convócao a EU-OSHA para poñer de relevo os beneficios dunha boa seguridade e saúde no traballo, e serve como plataforma para a difusión e a promoción das boas prácticas en toda Europa. A participación está aberta ás candidaturas de empresas e particulares de toda Europa, e tamén de organizacións como interlocutores sociais e profesionais relacionados coa prevención de riscos laborais.

A Rede Española de Seguridade e Saúde no Traballo (RESST), da que forma parte o ISSGA, colabora coa EU-OSHA na difusión da convocatoria e na procura de candidaturas entre as empresas e organizacións do noso país.

O INSST, en calidade de Centro de Referencia en España, recompila as candidaturas nacionais e participa na selección das dúas que concursarán no certame de ámbito europeo. A avaliación e selección das candidaturas realízase por un xurado composto por organizacións empresariais, organizacións sindicais e por representantes das administracións con competencias en seguridade e saúde no traballo, tanto de ámbito autonómico como do Estado.

Cales son os requisitos para participar?

Búscanse empresas e organizacións que desenvolvesen medidas preventivas encamiñadas a eliminar os riscos implicados na aparición de TME.

Poden participar empresas individuais ou organizacións de calquera tamaño, de feito, para favorecer a participación das empresas máis pequenas existen dúas modalidades de candidaturas; unha candidatura para empresas cun persoal de menos de 100 persoas e outra para empresas de 100 ou máis persoas.

As empresas e organizacións candidatas deben ter un forte compromiso coa prevención e o tratamento dos TME no lugar de traballo e demostrar que as medidas adoptadas tamén reportan beneficios para a produtividade da empresa.

A boa práctica presentada debe ser un exemplo real de xestión efectiva e innovadora da seguridade e a saúde no traballo destinada á prevención dos TME.

Na candidatura débese describir con claridade como se aplicaron boas prácticas de prevención no lugar de traballo e que se logrou respecto diso.

É importante ter en conta que quedan fóra desta convocatoria aqueles exemplos que se desenvolveron con fins comerciais. Isto refírese en particular a produtos, ferramentas ou servizos que se comercializan ou poderían comercializarse.

Como presento a candidatura?

Para presentar a candidatura débese encher un sinxelo formulario seguindo as indicacións contidas no mesmo. Pode acceder ao formulario na seguinte ligazón:

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Formulario+presentaci%C3%B3n+candidatura+Galardoes.+AnexoB.pdf/fb6008d2-02e4-4909-91f6-279b4253a76b?t=1605890968219

Este formulario deberá presentarse como documento de MS Word e enviarse en formato electrónico a pfocalagenciaeuropea@insst.mites.gob.es.

Cal é o prazo?

O prazo finaliza o 30 de setembro de 2021.

Cando se coñecen os galardoados?

En abril de 2022 anunciaranse os gañadores.

En que consiste o premio?

Os galardóns europeos ás boas prácticas constitúen un dos maiores recoñecementos no ámbito da seguridade e a saúde no traballo que se poden obter a escala europea.

Os galardóns entregaranse nunha cerimonia que terá lugar en novembro de 2022 de repercusión europea. Tamén se recoñecerán os logros de todas as organizacións que participaron. A información detallada de todos os exemplos que reciban un galardón ou unha mención será obxecto dunha ampla promoción en toda Europa e publicarase a través do sitio web da EU-OSHA.

O INSST e a Rede Española de Seguridade e Saúde no Traballo (RESST), á súa vez, farán a maior difusión posible dos exemplos destacados e galardoados de España. Os galardoados ademais participarán en actividades específicas destinadas a promover o coñecemento das súas solucións de éxito a través dos medios de comunicación de ámbito nacional.

Toda a información en:

https://www.insst.es/el-instituto-ao-dia/galardóns-europeos-a-as-boas-practicas-de-a-campá-traballos-saudables-2020-2022