Actividade do ISSGA como consecuencia da epidemia do Covid-19 e atencion ao público


Ámbito: ISSGA
Lugar de celebración: ISSGA


ACTIVIDADE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA (ISSGA) COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 E ATENCIÓN AO PÚBLICO

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Respecto das actividades formativas do Issga no DOG núm. 49-Bis, do 12 de marzo, publicouse o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. No Issga, seguindo as súas indicacións:

  • Suspéndense e aprázanse ata novo aviso as actividades presenciais. O alumnado seleccionado nas actividades afectadas recibirá información a través do correo electrónico sobre esta suspensión.

  • As actividades na modalidade de teleformación continúan invariables en canto á realización dos cursos a través da aula virtual. En canto á modalidade da proba de avaliación final será comunicada ao alumnado da actividade unha semana antes da data marcada para o exame.

Para calquera dúbida o alumnado poderá comunicarse co persoal do Issga a través do correo  issga.formacion@xunta.gal.

 

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS

Con motivo da emerxencia sanitaria declarada como consecuencia da evolución do Coronavirus Covid-19, a Xunta de Galicia publicou o 15 de marzo o acordo polo que se adoptan as medidas adicionais preventivas nos lugares de traballo do sector público autonómico. En virtude deste acordo, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste. Esta suspensión de termos e interrupción de prazos afecta aos procedementos administrativos que o Issga tiña en marcha como a aprobación de plans de traballo con risco por amianto e a comunicación de inicio de traballo con risco por amianto.

Tamén quedan suspendidos os prazos de prescrición e caducidade de calquera acción e dereito durante o prazo de vixencia do estado de alarma e, se é o caso, das prórrogas que se adoptaren.

Estas medidas de carácter extraordinario entraron en vigor o mesmo domingo 15 de marzo e terán a duración imprescindible para dar resposta á situación que motivou a súa adopción e poderán ser revogadas por necesidades do servizo e, en todo caso, cando cesen as recomendacións das autoridades sanitarias.

 

NO ISSGA SEGUIMOS ATENDÉNDOTE

No entanto, no Issga seguimos atendéndote, na medida do posible e coas restricións xeradas pola situación, por teléfono ou a través dos seguintes correos electrónicos:

  • A CORUÑA. 981 182 329. issga.coruna@xunta.gal

  • LUGO. 982 294 300. issga.lugo@xunta.gal

  • OURENSE. 988 386 395. issga.ourense@xunta.gal

  • PONTEVEDRA. 886 218 101. issga.pontevedra@xunta.gal

  • SANTIAGO. 881 999 332. issga@xunta.gal