I Simposio de Hixiene Industrial_Santander


Data de inicio: 07 de Novembro , 2019
Data de fin: 08 de Novembro , 2019
Ámbito: España
Lugar de celebración: Palacio de la Magdalena_Santander


O simposio ten como obxectivo compartir coñecemento e experiencia con respecto ás accións que se están desenvolvendo na actualidade no ámbito da Hixiene Industrial e resaltar a importancia da obxectivación das exposicións a axentes físicos, químicos e biolóxicos de forma anticipada ás enfermidades que devanditos axentes poidan causar nos traballadores.

Presentaranse temas de actualidade e últimas novidades en investigación e normativa en áreas relacionadas coa Hixiene Industrial.

O programa está dividido por bloques temáticos e conta con relatorios de expertos nacionais e internacionais.

Está dirixido a expertos en Hixiene Industrial, investigadores, médicos do traballo, profesionais que estean a levar a cabo actividades de Hixiene Industrial nas súas empresas, profesionais, traballadores, directivos de empresas e expertos da área de saúde laboral e de saúde pública.