III Simposio Ibérico de Riscos Psicosociais


Data de inicio: 19 de Abril , 2018
Data de fin: 20 de Abril , 2018
Ámbito: Unión Europea
Lugar de celebración: ESTeS Coimbra


Existen numerosos datos respecto da incidencia e prevalenza dos principais riscos psicosociais, tanto a nivel nacional como internacional, e unha extensa evidencia científica sobre as súas consecuencias sobre a saúde tanto percibida como funcional e adaptativa para a poboación traballadora, o que pode dar unha idea sobre a magnitude do problema.

En España a especialidade preventiva que aborda o estudo e a xestión dos riscos psicosociais é a Ergonomía e a Psicosocioloxía Aplicada. Desde a asociación profesional que agrupa aos ergónomos e aos especialistas nesta disciplina preventiva, impulsouse no 2016 o primeiro Simposio de Psicosocioloxía aplicada ao traballo. Co iberismo como referencia, proponse un intercambio anual de experiencias e de interacción entre especialistas, un lugar de encontro debate e reflexión para todos aqueles interesados no desenvolvemento de Psicosocioloxía e a análise do traballo para melloralo.

Tras celebración no ano 2016 do primeiro Simposio na cidade do Porto baixo o apoio da Universidade de Fernando Pessoa, e o segundo na Universidade de León, este terceiro Simposio organízase en Coimbra, na Escola Superior de Tecnoloxías da Saúde.