Congreso PRL_Granada


Data de inicio: 08 de Novembro , 2018
Data de fin: 09 de Novembro , 2018
Ámbito: Internacional
Lugar de celebración: Parque de las Ciencias de Granada


IIº Congreso de Prevención de Riscos Laborais do Consello Xeral de Profesionais da Seguridade e Saúde no Traballo de España e Vº Congreso Nacional de Hixiene Industrial e Ambiental do Instituto Técnico de Prevención.