X Congreso Español de Medicina e Enfermaría do Traballo


Ámbito: España
Lugar de celebración: Madrid


X Congreso Español de Medicina e Enfermaría do Traballo (X CEMET) organizado pola Asociación Española de Especialistas en Medicina do Traballo (AEEMT).